יצירת קשר

כתובת ופרטי התקשרות

בניין טאוב
הטכניון מכון טכנולוגי לישראל
חיפה 3200003

מזכירות הסמכה (תואר ראשון) והרשמה

מזכירות תארים מתקדמים (תואר שני ושלישי)

מזכירות הפקולטה:
חדר 546
טלפון: 972-4-8294313
פקס: 972-4-8293900

הוראות הגעה.

פרטי התקשרות מינהלה

משרד הדיקן

פרופ' דן גייגר, דיקן
טאוב 538
972-4-8294261/2
deancs.technion.ac.il

מורן רקוביצקי-רוור, מרכזת לשכת הדיקן
טאוב 537
972-4-8294261/2
deanseccs.technion.ac.il

לימודי הסמכה (תואר ראשון) והרשמה

חוה שמיר
טאוב 037 (זמנית בחדר 231, קומה 2)
972-4-8294344
havacs.technion.ac.il

דורית אסא
טאוב 037
(זמנית בחדר 231, קומה 2)
972-4-8294316
doritacs.technion.ac.il

לימודי (תואר שני ושלישי) תארים מתקדמים

לימור גינדין
טאוב 503
972-4-8294226
limorgcs.technion.ac.il