רשימת הקורסים

באפשרותכם לצפות ברשימת הקורסים ממוינת לפי מספר קורס.

[ניתן בסמסטר] משמעותו שהקורס ניתן, אבל אין עדיין מידע עליו.

באפשרותכם לצפות ב רשימת קורסים התומכים בהוראה באנגלית

באפשרותכם לצפות ב רשימת כל הקורסים (בסמסטר נתון)  פרוייקטים   קורסים מתקדמים   סמינרים

מספר קורסשם קורסUGסמסטר קודם
חורף 2019-2020
סמסטר נוכחי
אביב 2020
סמסטר קיץ
קיץ 2020
סמסטר הבא
חורף 2020-2021
236490 אבטחת מחשבים מידע קטלוגי עבור אבטחת מחשביםדף הבית של אבטחת מחשבים    
236521 אלגוריתמי קירוב מידע קטלוגי עבור אלגוריתמי קירובדף הבית של אלגוריתמי קירוב    
234247 אלגוריתמים 1 מידע קטלוגי עבור אלגוריתמים 1דף הבית של אלגוריתמים 1 דף הבית של אלגוריתמים 1   
236359 אלגוריתמים 2 מידע קטלוגי עבור אלגוריתמים 2 דף הבית של אלגוריתמים 2   
236522 אלגוריתמים בביולוגיה חישובית מידע קטלוגי עבור אלגוריתמים בביולוגיה חישובית דף הבית של אלגוריתמים בביולוגיה חישובית   
236780 אלגוריתמים לניהול זכרון דינמי מידע קטלוגי עבור אלגוריתמים לניהול זכרון דינמיאלגוריתמים לניהול זכרון דינמי ניתן בסמסטר חורף 2019-2020    
236755 אלגוריתמים מבוזרים מידע קטלוגי עבור אלגוריתמים מבוזריםדף הבית של אלגוריתמים מבוזרים סילבוס של אלגוריתמים מבוזרים    
236377 אלגוריתמים מבוזרים בגרפים מידע קטלוגי עבור אלגוריתמים מבוזרים בגרפים דף הבית של אלגוריתמים מבוזרים בגרפים   
234125 אלגוריתמים נומריים מידע קטלוגי עבור אלגוריתמים נומרייםדף הבית של אלגוריתמים נומריים דף הבית של אלגוריתמים נומריים   
234118 ארגון ותכנות המחשב מידע קטלוגי עבור ארגון ותכנות המחשבדף הבית של ארגון ותכנות המחשב דף הבית של ארגון ותכנות המחשב   
238739 גאומטריה אלגוריתמית דיסקרטית   גאומטריה אלגוריתמית דיסקרטית ניתן בסמסטר אביב 2020   
236719 גיאומטריה חישובית מידע קטלוגי עבור גיאומטריה חישוביתגיאומטריה חישובית ניתן בסמסטר חורף 2019-2020    
236306 גרפים מקריים מידע קטלוגי עבור גרפים מקרייםגרפים מקריים ניתן בסמסטר חורף 2019-2020    
234325 גרפיקה ממוחשבת מידע קטלוגי עבור גרפיקה ממוחשבתגרפיקה ממוחשבת ניתן בסמסטר חורף 2019-2020    
236332 האינטרנט של הדברים - טכנולוגיות ויישומים מידע קטלוגי עבור האינטרנט של הדברים - טכנולוגיות ויישומים דף הבית של האינטרנט של הדברים - טכנולוגיות ויישומים   
236350 הגנה ברשתות מידע קטלוגי עבור הגנה ברשתותדף הבית של הגנה ברשתות דף הבית של הגנה ברשתות   
236496 הנדסה לאחור מידע קטלוגי עבור הנדסה לאחורדף הבית של הנדסה לאחור    
236376 הנדסת מערכות הפעלה מידע קטלוגי עבור הנדסת מערכות הפעלה דף הבית של הנדסת מערכות הפעלה   
236862 ייצוגים דלילים ויתירים ויישומיהם בעיבוד תמונות ואותות מידע קטלוגי עבור ייצוגים דלילים ויתירים ויישומיהם בעיבוד תמונות ואותותייצוגים דלילים ויתירים ויישומיהם בעיבוד תמונות ואותות ניתן בסמסטר חורף 2019-2020    
236779 יסודות אלגוריתמיים למידע מאסיבי מידע קטלוגי עבור יסודות אלגוריתמיים למידע מאסיבי דף הבית של יסודות אלגוריתמיים למידע מאסיבי   
234292 לוגיקה למדמ"ח מידע קטלוגי עבור לוגיקה למדמ"חדף הבית של לוגיקה למדמ"ח דף הבית של לוגיקה למדמ"ח   
236304 לוגיקה למדעי המחשב 2 מידע קטלוגי עבור לוגיקה למדעי המחשב 2 דף הבית של לוגיקה למדעי המחשב 2   
236781 למידה עמוקה על מאיצים חישוביים מידע קטלוגי עבור למידה עמוקה על מאיצים חישובייםדף הבית של למידה עמוקה על מאיצים חישוביים דף הבית של למידה עמוקה על מאיצים חישוביים   
236278 מאיצים חישוביים ומערכות מואצות מידע קטלוגי עבור מאיצים חישוביים ומערכות מואצות מאיצים חישוביים ומערכות מואצות ניתן בסמסטר אביב 2020   
236330 מבוא לאופטימיזציה מידע קטלוגי עבור מבוא לאופטימיזציה דף הבית של מבוא לאופטימיזציה   
236342 מבוא לאימות תוכנה מידע קטלוגי עבור מבוא לאימות תוכנהדף הבית של מבוא לאימות תוכנה    
236501 מבוא לבינה מלאכותית מידע קטלוגי עבור מבוא לבינה מלאכותיתדף הבית של מבוא לבינה מלאכותית סילבוס של מבוא לבינה מלאכותית דף הבית של מבוא לבינה מלאכותית   
234117 מבוא למדעי המחשב ח' מידע קטלוגי עבור מבוא למדעי המחשב ח'דף הבית של מבוא למדעי המחשב ח' דף הבית של מבוא למדעי המחשב ח'   
234114 מבוא למדעי המחשב מ' מידע קטלוגי עבור מבוא למדעי המחשב מ'דף הבית של מבוא למדעי המחשב מ' דף הבית של מבוא למדעי המחשב מ'   
234221 מבוא למדעי המחשב נ' מידע קטלוגי עבור מבוא למדעי המחשב נ'דף הבית של מבוא למדעי המחשב נ'    
236001 מבוא למחקר פקולטי במדעי המחשב מידע קטלוגי עבור מבוא למחקר פקולטי במדעי המחשבדף הבית של מבוא למחקר פקולטי במדעי המחשב סילבוס של מבוא למחקר פקולטי במדעי המחשב    
234128 מבוא למחשב בשפת פייתון מידע קטלוגי עבור מבוא למחשב בשפת פייתוןדף הבית של מבוא למחשב בשפת פייתון דף הבית של מבוא למחשב בשפת פייתון   
236756 מבוא למערכות לומדות מידע קטלוגי עבור מבוא למערכות לומדותדף הבית של מבוא למערכות לומדות דף הבית של מבוא למערכות לומדות   
236990 מבוא לעיבוד אינפורמציה קוונטית מידע קטלוגי עבור מבוא לעיבוד אינפורמציה קוונטיתמבוא לעיבוד אינפורמציה קוונטית ניתן בסמסטר חורף 2019-2020    
236525 מבוא לקידוד רשת, חסמים ובניות מידע קטלוגי עבור מבוא לקידוד רשת, חסמים ובניות דף הבית של מבוא לקידוד רשת, חסמים ובניות   
236927 מבוא לרובוטיקה מידע קטלוגי עבור מבוא לרובוטיקהדף הבית של מבוא לרובוטיקה    
236334 מבוא לרשתות מחשבים מידע קטלוגי עבור מבוא לרשתות מחשביםדף הבית של מבוא לרשתות מחשבים דף הבית של מבוא לרשתות מחשבים   
236309 מבוא לתורת הצפינה מידע קטלוגי עבור מבוא לתורת הצפינהמבוא לתורת הצפינה ניתן בסמסטר חורף 2019-2020    
234129 מבוא לתורת הקבוצות ואוטומטים למדמ"ח מידע קטלוגי עבור מבוא לתורת הקבוצות ואוטומטים למדמ"חדף הבית של מבוא לתורת הקבוצות ואוטומטים למדמ"ח דף הבית של מבוא לתורת הקבוצות ואוטומטים למדמ"ח   
234124 מבוא לתכנות מערכות מידע קטלוגי עבור מבוא לתכנות מערכותדף הבית של מבוא לתכנות מערכות דף הבית של מבוא לתכנות מערכות   
236267 מבנה מחשבים מידע קטלוגי עבור מבנה מחשביםדף הבית של מבנה מחשבים דף הבית של מבנה מחשבים   
234218 מבני נתונים 1 מידע קטלוגי עבור מבני נתונים 1דף הבית של מבני נתונים 1 דף הבית של מבני נתונים 1   
236716 מודלים גיאומטריים במערכות תיב"מ מידע קטלוגי עבור מודלים גיאומטריים במערכות תיב"מ דף הבית של מודלים גיאומטריים במערכות תיב"מ   
236363 מסדי נתונים מידע קטלוגי עבור מסדי נתוניםדף הבית של מסדי נתונים דף הבית של מסדי נתונים   
236322 מערכות אחסון מידע מידע קטלוגי עבור מערכות אחסון מידעדף הבית של מערכות אחסון מידע    
234123 מערכות הפעלה מידע קטלוגי עבור מערכות הפעלהדף הבית של מערכות הפעלה דף הבית של מערכות הפעלה   
236351 מערכות מבוזרות מידע קטלוגי עבור מערכות מבוזרותדף הבית של מערכות מבוזרות    
236640 נושאים מתקדמים באינפורמציה קוונטית ה מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים באינפורמציה קוונטית ה דף הבית של נושאים מתקדמים באינפורמציה קוונטית ה סילבוס של נושאים מתקדמים באינפורמציה קוונטית ה   
236620 נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים באלגוריתמים הדף הבית של נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה סילבוס של נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה דף הבית של נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה סילבוס של נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה   
236621 נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה+ת מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה+ת דף הבית של נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה+ת סילבוס של נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה+ת   
236650 נושאים מתקדמים בהנדסת תוכנה ה מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים בהנדסת תוכנה ה דף הבית של נושאים מתקדמים בהנדסת תוכנה ה   
236644 נושאים מתקדמים בחישוב מדעי ה מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים בחישוב מדעי ה דף הבית של נושאים מתקדמים בחישוב מדעי ה סילבוס של נושאים מתקדמים בחישוב מדעי ה   
236601 נושאים מתקדמים במ"מ 1 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 1 דף הבית של נושאים מתקדמים במ"מ 1 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 1   
236610 נושאים מתקדמים במ"מ 10 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 10דף הבית של נושאים מתקדמים במ"מ 10 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 10    
236602 נושאים מתקדמים במ"מ 2 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 2 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 2  סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 2   
236603 נושאים מתקדמים במ"מ 3 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 3 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 3  סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 3   
236604 נושאים מתקדמים במ"מ 4 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 4 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 4    
236605 נושאים מתקדמים במ"מ 5 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 5דף הבית של נושאים מתקדמים במ"מ 5 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 5    
236608 נושאים מתקדמים במ"מ 8 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 8דף הבית של נושאים מתקדמים במ"מ 8 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 8    
236613 נושאים מתקדמים בקריפטולוגיה ה מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים בקריפטולוגיה הדף הבית של נושאים מתקדמים בקריפטולוגיה ה סילבוס של נושאים מתקדמים בקריפטולוגיה ה    
236634 נושאים מתקדמים ברשתות תקשורת מחשבים ה מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים ברשתות תקשורת מחשבים הדף הבית של נושאים מתקדמים ברשתות תקשורת מחשבים ה סילבוס של נושאים מתקדמים ברשתות תקשורת מחשבים ה    
236624 נושאים מתקדמים בשיטות אימות פורמליות ה מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים בשיטות אימות פורמליות ה דף הבית של נושאים מתקדמים בשיטות אימות פורמליות ה סילבוס של נושאים מתקדמים בשיטות אימות פורמליות ה   
236622 נושאים מתקדמים מס 2 באלגוריתמים ה' מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים מס 2 באלגוריתמים ה'דף הבית של נושאים מתקדמים מס 2 באלגוריתמים ה' סילבוס של נושאים מתקדמים מס 2 באלגוריתמים ה'    
236369 ניהול מידע ברשת האינטרנט מידע קטלוגי עבור ניהול מידע ברשת האינטרנטדף הבית של ניהול מידע ברשת האינטרנט סילבוס של ניהול מידע ברשת האינטרנט    
236347 ניתוח וסינתזה של תוכנה מידע קטלוגי עבור ניתוח וסינתזה של תוכנה דף הבית של ניתוח וסינתזה של תוכנה   
234901 סדנה בתכנות תחרותי מידע קטלוגי עבור סדנה בתכנות תחרותי דף הבית של סדנה בתכנות תחרותי   
236829 סמינר באלגוריתמי קירוב מידע קטלוגי עבור סמינר באלגוריתמי קירוב דף הבית של סמינר באלגוריתמי קירוב סילבוס של סמינר באלגוריתמי קירוב   
236813 סמינר באלגוריתמים מידע קטלוגי עבור סמינר באלגוריתמיםדף הבית של סמינר באלגוריתמים    
236818 סמינר בביואינפורמטיקה מידע קטלוגי עבור סמינר בביואינפורמטיקהדף הבית של סמינר בביואינפורמטיקה סילבוס של סמינר בביואינפורמטיקה    
236831 סמינר בגאומטריה דיסקרטית מידע קטלוגי עבור סמינר בגאומטריה דיסקרטית סילבוס של סמינר בגאומטריה דיסקרטית    
236801 סמינר במדעי המחשב 1 מידע קטלוגי עבור סמינר במדעי המחשב 1דף הבית של סמינר במדעי המחשב 1 סילבוס של סמינר במדעי המחשב 1    
236802 סמינר במדעי המחשב 2 מידע קטלוגי עבור סמינר במדעי המחשב 2דף הבית של סמינר במדעי המחשב 2 סילבוס של סמינר במדעי המחשב 2    
236804 סמינר במדעי המחשב 4 מידע קטלוגי עבור סמינר במדעי המחשב 4דף הבית של סמינר במדעי המחשב 4 סילבוס של סמינר במדעי המחשב 4 דף הבית של סמינר במדעי המחשב 4 סילבוס של סמינר במדעי המחשב 4   
236805 סמינר במדעי המחשב 5 מידע קטלוגי עבור סמינר במדעי המחשב 5 דף הבית של סמינר במדעי המחשב 5 סילבוס של סמינר במדעי המחשב 5   
236826 סמינר במסדי נתונים מידע קטלוגי עבור סמינר במסדי נתוניםדף הבית של סמינר במסדי נתונים    
236834 סמינר במערכות אחסון מידע מידע קטלוגי עבור סמינר במערכות אחסון מידע דף הבית של סמינר במערכות אחסון מידע סילבוס של סמינר במערכות אחסון מידע   
236824 סמינר ברובוטיקה מידע קטלוגי עבור סמינר ברובוטיקה סילבוס של סמינר ברובוטיקה דף הבית של סמינר ברובוטיקה סילבוס של סמינר ברובוטיקה   
236819 סמינר ברשתות תקשורת מחשבים מידע קטלוגי עבור סמינר ברשתות תקשורת מחשבים דף הבית של סמינר ברשתות תקשורת מחשבים סילבוס של סמינר ברשתות תקשורת מחשבים   
236832 סמינר בתכנות מקבילי מידע קטלוגי עבור סמינר בתכנות מקביליסמינר בתכנות מקבילי ניתן בסמסטר חורף 2019-2020    
236200 עיבוד אותות, תמונות ומידע מידע קטלוגי עבור עיבוד אותות, תמונות ומידעדף הבית של עיבוד אותות, תמונות ומידע דף הבית של עיבוד אותות, תמונות ומידע   
236860 עיבוד תמונות דיגיטלי מידע קטלוגי עבור עיבוד תמונות דיגיטלידף הבית של עיבוד תמונות דיגיטלי    
234329 פרויקט בעיבוד וניתוח תמונות מידע קטלוגי עבור פרויקט  בעיבוד וניתוח תמונותפרויקט  בעיבוד וניתוח תמונות ניתן בסמסטר חורף 2019-2020    
236381 פרויקט ב-וי.אל.אס.אי. ב' מידע קטלוגי עבור פרויקט ב-וי.אל.אס.אי. ב' סילבוס של פרויקט ב-וי.אל.אס.אי. ב'    
236349 פרויקט באבטחת מידע מידע קטלוגי עבור פרויקט באבטחת מידעדף הבית של פרויקט באבטחת מידע דף הבית של פרויקט באבטחת מידע   
236346 פרויקט באימות תכניות בעזרת מחשב מידע קטלוגי עבור פרויקט באימות תכניות בעזרת מחשב דף הבית של פרויקט באימות תכניות בעזרת מחשב סילבוס של פרויקט באימות תכניות בעזרת מחשב   
236333 פרויקט באינטרנט של הדברים מידע קטלוגי עבור פרויקט באינטרנט של הדברים דף הבית של פרויקט באינטרנט של הדברים   
236524 פרויקט בביואינפורמטיקה מידע קטלוגי עבור פרויקט בביואינפורמטיקהפרויקט בביואינפורמטיקה ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 פרויקט בביואינפורמטיקה ניתן בסמסטר אביב 2020   
236502 פרויקט בבינה מלאכותית מידע קטלוגי עבור פרויקט בבינה מלאכותית דף הבית של פרויקט בבינה מלאכותית   
236328 פרויקט בגרפיקה ממוחשבת מ מידע קטלוגי עבור פרויקט בגרפיקה ממוחשבת מפרויקט בגרפיקה ממוחשבת מ ניתן בסמסטר חורף 2019-2020    
236991 פרויקט בחישוב קוונטי מידע קטלוגי עבור פרויקט בחישוב קוונטי דף הבית של פרויקט בחישוב קוונטי   
236388 פרויקט במערכות אחסון מידע קטלוגי עבור פרויקט במערכות אחסון דף הבית של פרויקט במערכות אחסון   
236366 פרויקט במערכות הפעלה מ מידע קטלוגי עבור פרויקט במערכות הפעלה מדף הבית של פרויקט במערכות הפעלה מ    
236828 פרויקט במערכות מחשבים מידע קטלוגי עבור פרויקט במערכות מחשביםפרויקט במערכות מחשבים ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 דף הבית של פרויקט במערכות מחשבים   
236754 פרויקט במערכות נבונות מידע קטלוגי עבור פרויקט במערכות נבונותפרויקט במערכות נבונות ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 דף הבית של פרויקט במערכות נבונות   
236323 פרויקט בעיבוד נתונים מ מידע קטלוגי עבור פרויקט בעיבוד נתונים מפרויקט בעיבוד נתונים מ ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 פרויקט בעיבוד נתונים מ ניתן בסמסטר אביב 2020   
236874 פרויקט בראיה ממוחשבת מידע קטלוגי עבור פרויקט בראיה ממוחשבתפרויקט בראיה ממוחשבת ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 דף הבית של פרויקט בראיה ממוחשבת   
236371 פרויקט בתכנות מקבילי ומבוזר מידע קטלוגי עבור פרויקט בתכנות מקבילי ומבוזר דף הבית של פרויקט בתכנות מקבילי ומבוזר   
236340 פרויקט בתקשורת מחשבים מידע קטלוגי עבור פרויקט בתקשורת מחשביםפרויקט בתקשורת מחשבים ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 דף הבית של פרויקט בתקשורת מחשבים   
236504 פרויקט המשך בתוכנה מידע קטלוגי עבור פרויקט המשך בתוכנה סילבוס של פרויקט המשך בתוכנה דף הבית של פרויקט המשך בתוכנה   
234311 פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב א מידע קטלוגי עבור פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב אדף הבית של פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב א    
234312 פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב ב מידע קטלוגי עבור פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב ב פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב ב ניתן בסמסטר אביב 2020   
236503 פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1 מידע קטלוגי עבור פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1דף הבית של פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1 סילבוס של פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1 דף הבית של פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1 סילבוס של פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1   
234313 פרויקט תעשיתי מידע קטלוגי עבור פרויקט תעשיתידף הבית של פרויקט תעשיתי דף הבית של פרויקט תעשיתי   
234141 קומבינטוריקה למדעי המחשב מידע קטלוגי עבור קומבינטוריקה למדעי המחשבדף הבית של קומבינטוריקה למדעי המחשב דף הבית של קומבינטוריקה למדעי המחשב   
236520 קידוד במערכות אחסון מידע מידע קטלוגי עבור קידוד במערכות אחסון מידע דף הבית של קידוד במערכות אחסון מידע   
236500 קריפטאנליזה מידע קטלוגי עבור קריפטאנליזהדף הבית של קריפטאנליזה    
236506 קריפטולוגיה מידע קטלוגי עבור קריפטולוגיה דף הבית של קריפטולוגיה   
236861 ראיה חישובית גאומטרית מידע קטלוגי עבור ראיה חישובית גאומטריתדף הבית של ראיה חישובית גאומטרית    
236873 ראיה ממוחשבת מידע קטלוגי עבור ראיה ממוחשבתדף הבית של ראיה ממוחשבת    
236374 שיטות הסתברותיות ואלגוריתמים מידע קטלוגי עבור שיטות הסתברותיות ואלגוריתמיםדף הבית של שיטות הסתברותיות ואלגוריתמים סילבוס של שיטות הסתברותיות ואלגוריתמים    
236790 שיטות רב-סריג מידע קטלוגי עבור שיטות רב-סריגדף הבית של שיטות רב-סריג    
236319 שפות תכנות מידע קטלוגי עבור שפות תכנותדף הבית של שפות תכנות דף הבית של שפות תכנות   
236356 תאוריה של מערכות מסד נתונים מידע קטלוגי עבור תאוריה של מערכות מסד נתוניםדף הבית של תאוריה של מערכות מסד נתונים    
236343 תורת החישוביות מידע קטלוגי עבור תורת החישוביותדף הבית של תורת החישוביות דף הבית של תורת החישוביות   
236313 תורת הסיבוכיות מידע קטלוגי עבור תורת הסיבוכיותתורת הסיבוכיות ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 דף הבית של תורת הסיבוכיות   
236360 תורת הקומפילציה מידע קטלוגי עבור תורת הקומפילציהדף הבית של תורת הקומפילציה דף הבית של תורת הקומפילציה   
236700 תיכון תוכנה מידע קטלוגי עבור תיכון תוכנה דף הבית של תיכון תוכנה   
236703 תכנות מונחה עצמים מידע קטלוגי עבור תכנות מונחה עצמיםדף הבית של תכנות מונחה עצמים דף הבית של תכנות מונחה עצמים   
236370 תכנות מקבילי ומבוזר מידע קטלוגי עבור תכנות מקבילי ומבוזרדף הבית של תכנות מקבילי ומבוזר    
236341 תקשורת באינטרנט מידע קטלוגי עבור תקשורת באינטרנט דף הבית של תקשורת באינטרנט