תמונות: יריד פרוייקטים שני במדעי המחשב

161 / 202

יריד פרוייקטים שני במדעי המחשב, תמונה 161

161 / 202

חזרה לידיעה