תמונות: יריד פרוייקטים שני במדעי המחשב

167 / 202

יריד פרוייקטים שני במדעי המחשב, תמונה 167

167 / 202

חזרה לידיעה