תמונות: יריד פרוייקטים שני במדעי המחשב

189 / 202

יריד פרוייקטים שני במדעי המחשב, תמונה 189

189 / 202

חזרה לידיעה