תמונות: יריד פרוייקטים שני במדעי המחשב

193 / 202

יריד פרוייקטים שני במדעי המחשב, תמונה 193

193 / 202

חזרה לידיעה