תמונות: יריד פרוייקטים שני במדעי המחשב

194 / 202

יריד פרוייקטים שני במדעי המחשב, תמונה 194

194 / 202

חזרה לידיעה