תמונות: יריד פרוייקטים שני במדעי המחשב

195 / 202

יריד פרוייקטים שני במדעי המחשב, תמונה 195

195 / 202

חזרה לידיעה