תמונות: יריד פרוייקטים שני במדעי המחשב

196 / 202

יריד פרוייקטים שני במדעי המחשב, תמונה 196

196 / 202

חזרה לידיעה