תמונות: יריד פרוייקטים שני במדעי המחשב

197 / 202

יריד פרוייקטים שני במדעי המחשב, תמונה 197

197 / 202

חזרה לידיעה