תמונות: יריד פרוייקטים שני במדעי המחשב

199 / 202

יריד פרוייקטים שני במדעי המחשב, תמונה 199

199 / 202

חזרה לידיעה