תמונות: יום הולדת 80 לעזריה פז

21 / 87

יום הולדת 80 לעזריה פז, תמונה 21

21 / 87

חזרה לידיעה