תמונות: יום הולדת 80 לעזריה פז

23 / 87

יום הולדת 80 לעזריה פז, תמונה 23

23 / 87

חזרה לידיעה