פרופ' מיכאל אלעד קודם ל"חבר IEEE"

Prof. Micheal Elad elevated to IEEE Fellowפרופ' מיכאל אלעד קודם ל"חבר IEEE" ונמנה על דרג החברים לשנת 2012. התואר הייחודי מיועד לחברים נבחרים אשר הישגיהם יוצאי הדופן בכל אחד מתחומי העניין של המכון נחשבים ראויים לדרוג היוקרתי. פרופ' אלעד צוטט על תרומתו בנושאי דלילות ויתירות בעיבוד תמונה. מספר הנבחרים לדרוג בכל שנה אינו עולה על עשירית מאחוז אחד של סך המצביעים בקרב חברי המכון.

בחזרה לאינדקס החדשות יום ראשון, מאי 20, 2012