תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

10 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 10

10 / 192

חזרה לידיעה