תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

101 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 101

101 / 192

חזרה לידיעה