תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

102 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 102

102 / 192

חזרה לידיעה