תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

104 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 104

104 / 192

חזרה לידיעה