תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

105 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 105

105 / 192

חזרה לידיעה