תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

106 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 106

106 / 192

חזרה לידיעה