תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

107 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 107

107 / 192

חזרה לידיעה