תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

108 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 108

108 / 192

חזרה לידיעה