תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

109 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 109

109 / 192

חזרה לידיעה