תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

11 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 11

11 / 192

חזרה לידיעה