תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

113 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 113

113 / 192

חזרה לידיעה