תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

114 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 114

114 / 192

חזרה לידיעה