תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

115 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 115

115 / 192

חזרה לידיעה