תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

116 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 116

116 / 192

חזרה לידיעה