תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

117 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 117

117 / 192

חזרה לידיעה