תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

118 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 118

118 / 192

חזרה לידיעה