תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

119 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 119

119 / 192

חזרה לידיעה