תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

12 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 12

12 / 192

חזרה לידיעה