תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

121 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 121

121 / 192

חזרה לידיעה