תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

122 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 122

122 / 192

חזרה לידיעה