תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

123 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 123

123 / 192

חזרה לידיעה