תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

124 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 124

124 / 192

חזרה לידיעה