תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

125 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 125

125 / 192

חזרה לידיעה