תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

126 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 126

126 / 192

חזרה לידיעה