תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

128 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 128

128 / 192

חזרה לידיעה