תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

129 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 129

129 / 192

חזרה לידיעה