תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

130 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 130

130 / 192

חזרה לידיעה