תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

131 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 131

131 / 192

חזרה לידיעה