תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

132 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 132

132 / 192

חזרה לידיעה