תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

133 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 133

133 / 192

חזרה לידיעה