תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

134 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 134

134 / 192

חזרה לידיעה