תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

135 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 135

135 / 192

חזרה לידיעה