תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

137 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 137

137 / 192

חזרה לידיעה