תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

138 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 138

138 / 192

חזרה לידיעה