תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

139 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 139

139 / 192

חזרה לידיעה