תמונות: יום סגל-סטודנטים, 2012

14 / 192

יום סגל-סטודנטים, 2012, תמונה 14

14 / 192

חזרה לידיעה